Bijles Nederlands

Naast Frans en Engels geeft Bijlesvelp.nl ook ondersteuning aan leerlingen die problemen hebben met onze eigen taal. Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij is een stevige basis van het Nederlands onmisbaar. Ik help leerlingen, waar nodig, om zich de grammatica, de spelling en het ontleden eigen te maken. Uiteraard volg ik het schoolprogramma op de voet en help bij de voorbereiding van schriftelijke overhoringen en toetsen.

Ook probeer ik mijn leerlingen te stimuleren regelmatig een boek te pakken om tekstbegrip en inzicht in zinsopbouw te krijgen. Zo ontstaat plezier in het lezen.
Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken vraag ik mijn leerlingen regelmatig de besproken lesstof door te nemen en de oefeningen te maken.

Samen staan wij sterk.

leesplankje_420x273