Bijles Engels

Eén uur per week in een één-op-één setting de lesstof van school nog eens uitgebreid doornemen is erg belangrijk. Tijdens deze lessen komen grammatica, spreken, lezen, schrijven en het uitbreiden van de woordenschat aan bod. Met name de grammatica levert nogal eens problemen op en kan voor vervelende hiaten zorgen die de leerling tot ver in de bovenbouw achtervolgen. Een goede grammaticale onderbouwing van het Engels is van groot belang voor alle facetten van deze taal.

Per les bekijk ik of de leerling zich de lesstof van school eigen heeft gemaakt. Samen zullen we deze stof uitdiepen door middel van oefeningen. Daarnaast geef ik wekelijks huiswerk mee die de leerling vertrouwd moeten maken met de behandelde lesstof. Dit zodat ze regelmatig met de Engelse taal bezig zijn.

Ik adviseer ouders om bijtijds ondersteuning te zoeken, zodat we de achterstand en problemen op tijd kunnen aanpakken.

Samen staan we sterk.

Engelse uil